top of page

New Lawyer

Een specialisme kan niet bestaan zonder kennis te hebben van het bredere recht. Daarom kan Indigo Advocatuur u ook in andere veel voorkomende gevallen bedienen. U kunt als particulier of ondernemer op tal van manieren in aanraking komen met het recht. Denk daarbij aan bijstand op arbeidsrechtelijk gebied, indien u als werknemer een geschil hebt met uw werkgever of dreigt te worden ontslagen. Of bijstand aan u als werkgever, indien u reden ziet voor ontslag van uw werknemer(s). Indigo Advocatuur kan voor u als ondernemer helpen  bij geschillen over de uitleg van een contract of overeenkomst, bij geschillen met de overheid over bijvoorbeeld sociale zekerheid (uitkeringen) of bij huurrecht kwesties kan Indigo Advocatuur u kundig terzijde staan.

bottom of page