top of page

Internationale- en Interculterele Mediation

In een intercultureel conflict kunnen onbegrip en gezichtsverlies een belangrijke rol spelen. Zij kunnen zorgen voor miscommunicatie en escalatie. Interculterele Mediation richt zich op het wegnemen van vooroordelen, begrip, acceptatie en het vaststellen van de eigen grenzen: begrijp je mij, begrijp ik jou?

 

Omgaan met bijvoorbeeld verschillen in etniciteit en nationaliteit vraagt om de vaardigheid om pijnpunten aan alle kanten goed te identificeren en onder de aandacht te brengen. De kunst is om een win-win situatie te creëren – mijn belang te verenigen met jouw belang, te werken naar een overeenkomst en een vruchtbare samenwerking.

bottom of page