top of page

Familie- en Jeugdrecht

Het (personen- en) familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Wilt u scheiden, uw voornaam wijzigen of alimentatie ontvangen? Krijgt u te maken met een ondertoezichtstelling (ots) of uithuisplaatsing (uhp) van uw kind? Voor het voeren van een procedure in het personen- en familierecht heeft u volgens de wet vrijwel altijd een advocaat nodig. Dit rechtsgebied is veelomvattend en voortdurend in beweging. Een combinatie van nationaliteiten binnen een gezin kan sommige zaken compliceren. Hieronder worden een aantal veelvoorkomende familierechtelijke kwesties kort toegelicht. Het kan goed zijn dat uw situatie niet in deze selectie staat. Ook dan kunnen wij u helpen, wij nodigen u uit om contact met ons kantoor op te nemen.

  • Omgang en gezag

  • Aanpassen van alimentatie

  • Jeugdbeschermingsmaatregelen

  • Curatele, bewind en mentorschap

  • Internationaal jeugd- en familierecht

  • Erfrecht

Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl

bottom of page