top of page

Onderwijsrecht

Onderwijsrecht is een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving die te maken heeft met onderwijs. Dat betreft zowel de verhouding tussen onderwijzend personeel en de school, als de verhouding tussen de school en leerlingen en ouders. Wij staan zowel onderwijsinstellingen als docenten, leerlingen en ouders bij.


Enkele wetten en regels die op het onderwijs betrekking hebben zijn: de Wet op het primaire onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet educatie en beroepsonderwijs en Onderwijs CAO’s. Onze onderwijsrecht advocaten hebben jarenlange ervaring in deze materie. Zoekt u naar oplossingen? Wij helpen u graag!

  • Medezeggenschap

  • Arbeidsovereenkomsten

  • Individueel en collectief ontslag

  • Toelating, verwijdering, schorsing van leerlingen en studenten

  • Toetsing en examinering

  • Bekostiging

  • Huisvesting

bottom of page